ZAZ Szprotawa

Szprotawski Zakład Aktywności
Zawodowej
Przejdź do treści

Menu główne:

       Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Szprotawa. Został powołany Uchwałą Nr LV/406/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej i nadania Statutu. Z końcem listopada 2016 roku zakład rozpoczął swoją działalność. Wojewoda Lubuski decyzją nr D/ZAZ/1/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku nadał zakładowi status zakładu aktywności zawodowej.
           
           Podstawowym zadaniem zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). Obecnie Zakład zatrudnia 21 osób z niepełnosprawnością w trzech działach:
- gastronomia,
- pralnia,
- drobne prace zlecone

          Zachęcamy Państwa do korzystania z usług Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Korzystając z usług ZAZ-u dajecie Państwo szansę na pracę i lepsze życie osobom niepełnosprawnym.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego