Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej działa jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Szprotawa, który został utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr LV/406/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej i nadania statutu. Swoją działalność zakład rozpoczął 29 listopada 2016 roku, a już 30 listopada 2016 roku Wojewoda Lubuski decyzją nr D/ZAZ/1/2016 nadał zakładowi status zakładu aktywności zawodowej.

Nadrzędnym celem i najważniejszym zadaniem zakładu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zatrudnionych tu osób z niepełnosprawnościami. Obecnie w zakładzie pracuje 21 osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Korzystając z usług ZAZ-u dajecie Państwo szansę na pracę i lepsze życie osobom z niepełnosprawnościami.